Karjalainen kanteleensoittaja. 1933. Erna lendvai-Dircksen