Pisarassa laajat lammet – uusi improvisaatio-opas pienkanteleille

Ajankohtaista

15. tammikuuta 2017

Improvisaatioon ja luovaan musisointiin rohkaiseva pienkanteleopas (Temps Oy julkaisuja 7, 2016).

Etusivu_Pisarassa laajat lammet

Pisarassa laajat lammet – Improvisaatio ja luova musisointi pienkanteleilla sai kipinänsä Pornaisten kunnan opettajien päätöksestä ottaa pienkanteleet osaksi vuosiluokittain etenevää tavoitteellista musiikkikasvatusta syksystä 2016 alkaen. Uusissa valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa musiikkikasvatukselle asetetaan luovan musiikillisen ajattelun, improvisaatioon rohkaisemisen, esteettisen ja musiikillisen ymmärryksen lisääntymisen sekä omaan musiikilliseen kulttuuriperintöön tutustumisen tavoitteita. Ne asettavat opetukselle suuria haasteita, mutta antavat samalla valtavia mahdollisuuksia musiikillisen ajattelun ja opetuksen uudistamiseen.

Pienkanteleiden luova käyttö opetuksessa antaa jokaiselle soittajalle mahdollisuuden kokea olevansa merkityksellinen ryhmän jäsen. Tämä luo pohjaa itseluottamuksen rakentumiseen ja vahvistumiseen hyväksyvässä ilmapiirissä. Tavoitteena on antaa aikaa ja tilaa pitkäkestoisuudelle ja monikerroksisuudelle musiikillisessa prosessissa. Samalla kehitetään soittotaitoa ja voidaan toteuttaa monitaiteellisisa kokonaisuuksia hyödyntämällä myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tämän uuden soitto-opaan tavoitteena on tukea opettajien työtä luovan musisoinnin parissa ja antaa ideoita kaikille pienkantele-improvisaatiosta kiinnostuneille. Oppaan käyttäjältä edellytetään jo jonkinlaista tietämystä pienkanteleiden soittotekniikoista.

Oppaan mukana on liitelevy, joka sisältää harjoitustaustoja oppaan alkuosan improvisaatioihin. Äänitteen mukana voi harjoitella valmiita stemmoja ja sen päälle voi rakentaa omia improvisaatioita tai ääniteen osia voi myös käyttää vaikkapa kouluesitysten taustana. Osa musiikista on tehty digitaalisesti, osa kanteleilla. Ääninäytteitä voit kuunnella tämän sivun alaosan linkeistä ja niiden alta löytyy liite-CD:n tarkempi sisällys.

Oppaan tekijöinä ovat esiluokanopettaja, musiikkileikkikoulunopettaja Tuula Olkanen ja kantelisti, musiikin tohtori Arja Kastinen.

Osta opas verkkokaupan kautta tästä linkistä tai laskulle tempsin kaupasta.

Sisällysluettelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite CD