Tutkimus

Runolaulukulttuurin kantele ja luovuuden dialogi

Runolaulukulttuurin kantele ja luovuuden dialogi on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston vierailevan tutkijan, Arja Kastisen, tutkimushanke 15.9.2021–31.7.2023. Hankkeen keskeisenä sisältönä on runolaulukulttuurin suomalais-karjalaisen kanteleimprovisaation tutkimus, sen erilaiset ilmenemismuodot alkuperäisessä kontekstissaan sekä sen mahdollisuudet ja ulottuvuudet tässä aikakaudessa. Aihe sisältää mm. soitin-, sävelmä-, kulttuuri- ja historiatutkimusta sekä improvisaation tutkimusta. Tavoitteena on tuoda esiin tietoa siitä, kuinka tätä erityistä musiikin tekemisen tapaa voidaan käyttää paitsi uuden musiikin luomiseen myös erilaisten työpajojen ja mm. musiikkikasvatuksen työvälineenä.

Lue lisää

Soitin

Pystyäkseen lähentymään vanhan musiikin ydintä ja ymmärtääkseen sen estetiikkaa syvällisemmin, tarvitsee soittaja oikeanlaisen soittimen.

Lue lisää

Ladattavat tiedostot