Runolaulukulttuurin kanteleimprovisaatiosta Kalevalaseuran vuosikirjassa 102

Ajankohtaista

25. lokakuuta 2023

Kalevalaseuran vuosikirja 102, Kansallisesta Ylirajaiseen (toim. Niina Hämäläinen, Hanna Karhu, Tuomas Martikainen) on julkaistu SKS:n kustantamana sekä kirjana että oa-julkaisuna. Vuosikirja julkistetaan 31.10.2023 klo 14–16 Kalevalaseuran ja SKS:n yhteisessä kekriseminaarissa. Seminaaria voi seurata myös striimin välityksellä.

Vuosikirja sisältää 11 vertaisarvioitua artikkelia ylirajaisuus-teemaan liittyen. Toimittajat ovat jakaneet artikkelit neljään osa-alueeseen: 1 – Ideoiden ja materian liike, 2 – Kirjallisuus ja muisti rajojen ylittäjänä, 3 – Karjalaisen kulttuurin ylirajaisuus, 4- Kansallisen ja globaalin uudet tulkinnat.

Luku 3 – Karjalaisen kulttuurin ylirajaisuus – sisältää kolme hienosti toisiaan täydentävää artikkelia. Elina Niiranen kirjoittaa otsikolla: Rajakarjalaiset muusikot kansanvalistuksen estradeilla – Musiikin ylirajaisuus valistuksen ja kansallisen katseen varjossa. Maria Takala-Roszczenkon ja Teuvo Laitilan artikkelin otsikko on Rajanylityksiä – Naisten ylirajainen koulutus suomalaismielisen kritiikin kohteena Raja-Karjalassa 1900-luvun alussa. Kolmantena on minun artikkelini otsikolla Raja- ja aunuksenkarjalaisen kanteleimprovisaation ylirajaiset muodot pitkällä 1800-luvulla ja perinteen uudistunut jatkumo 2000-luvulla.

Artikkelini sisältyy tutkimukseeni hankkeessa Runolaulukulttuurin kantele ja luovuuden dialogi. Artikkelin keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

  1. Mitkä kulttuuriset ja historialliset ilmiöt vaikuttivat runolaulukulttuurin kanteleperinteen ylirajaiseen kehittymiseen vuosisatojen kuluessa erityisesti Raja-Karjalan ja Aunuksen Karjalan alueilla?
  2. Mitkä seikat vaikuttivat ja vaikuttavat kyseisen musiikin syntyprosessiin ja musiikin olemukseen?
  3. Miten tämä kuulonvaraisena elänyt perinne on siirtynyt viimeisten noin 40 vuoden aikana osaksi modernin maailman luovaa musiikillista ilmaisua?

Lisäksi artikkelista käy selville miksi ja miten käytän termiä ”runolaulukulttuurin kanteleimprovisaatio”.

SKS:n ja Kalevalaseuran yhdessä järjestämässä kekriseminaarissa 31.10.2023 jaetaan kekripalkinnot, julkistetaan Kalevalaseuran vuosikirja 102 ja kuullaan ylirajaisuuteen liittyviä esityksiä. Musiikista vastaa ruotsinsuomalainen muusikko Anna Järvinen. Seminaari on SKS:n juhlasalissa (Hallituskatu 1, Hki) ja sinne on vapaa pääsy.
Seminaaria voi seurata myös striiminä: https://youtube.com/live/v4jmXcK1bn0

Kekriseminaarin esitelmät:
– Dosentti Sami Suodenjoki: Vapaa Venäjä kokemusyhteisöjen ylirajaisena rakentajana
– FT Tuire Liimatainen: Rajojen ylityksiä ja rajanvetoja: Uusia näkökulmia ruotsinsuomalaiseen kirjallisuuteen ja etnopolitiikkaan
– MuT Arja Kastinen: Runolaulukulttuurin kanteleimprovisaatio ennen ja nyt